AW ACMT2 v2

ราคาพิเศษสำหรับคนไทย - Away Chiang Mai Thapae

Away Chaing Mai Thapae ห้องพักรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่าน ราคาเริ่มต้นที่ 2,499 บาท/คืน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• โปรดแสดงหลักฐานราชการ(บัตรประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต, Work permit)ระหว่างเช็คอิน

• โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าห้องในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการพำนักในประเทศไทยได้

• สงวนสิทธิ์การเข้าพักในช่วงวันหยุดเทศกาล, ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน

Book Now